Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 60792 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 
 4,1415217Alle uddannelser 

 4,1415217Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Tradium
 1366 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,74324Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)19%(839)46%(1976)26%(1138)7%(302)2%(69)0 
 UUEfteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2195IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)38%(75)46%(89)13%(25)3%(5)1%(1)0 
 4,11452Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)32%(465)50%(727)13%(189)3%(49)2%(22)0 
 UUMetalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUServiceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,13055Transporterhvervets Uddannelser(AK)32%(980)49%(1497)15%(463)3%(90)1%(25)6 

 3,9UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)26%(U)48%(U)20%(U)5%(U)1%(U)U 
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.