Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
675Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
   
 
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,21536Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)0%(7)0%(3)0%(7)0%(5)2%(29)6%(85)5%(82)16%(250)19%(298)23%(347)28%(423) 
 7,4421Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)7%(30)1%(5)1%(6)2%(9)2%(9)10%(43)6%(26)5%(22)15%(62)16%(66)34%(143) 
 7,9378Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)3%(12)1%(2)1%(4)3%(13)2%(6)9%(33)3%(12)7%(26)16%(61)17%(65)38%(144) 
 UUServiceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,52769Transporterhvervets Uddannelser(AK)5%(149)1%(29)2%(48)2%(52)3%(85)9%(261)6%(169)9%(248)14%(393)17%(475)31%(860) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.