Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 61027 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 
 8,4385096Alle uddannelser 

 8,4385096Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Tradium
1314Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
   
 
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3564Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)1%(3)0%(2)1%(6)1%(6)2%(9)6%(32)7%(41)9%(51)14%(77)20%(114)40%(223) 
 8,61145Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)1%(17)0%(0)0%(0)0%(1)2%(19)8%(88)4%(44)9%(101)8%(89)15%(177)53%(609) 
 7,9833Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)3%(28)1%(12)1%(6)1%(11)2%(14)9%(76)5%(39)9%(74)14%(120)19%(160)35%(293) 
 UUEfteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UUIF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,12649Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)2%(57)1%(15)1%(20)1%(30)2%(46)7%(193)4%(106)10%(262)21%(544)20%(529)32%(847) 
 8,6264Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)0%(1)0%(0)0%(0)2%(4)1%(2)4%(10)6%(15)8%(20)20%(54)17%(46)42%(112) 
 UUServiceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,84484Transporterhvervets Uddannelser(AK)4%(201)2%(72)1%(55)1%(50)2%(101)9%(423)5%(226)7%(328)13%(595)17%(775)37%(1658) 

 
   
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.