Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 335 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2455Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)44%(200)42%(192)10%(44)3%(13)1%(6)6 
 3,8888Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)17%(147)55%(491)18%(159)7%(63)3%(28)1 
 UUEfteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0176Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)22%(39)63%(111)7%(13)4%(7)3%(6)0 
 4,0239IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)30%(71)54%(129)10%(23)4%(10)3%(6)0 
 3,6471Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)10%(47)56%(264)23%(109)7%(32)4%(19)0 

 3,9UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)23%(U)53%(U)15%(U)6%(U)3%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.