Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1385 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2015
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,21779Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)37%(658)46%(816)13%(234)3%(57)1%(14)13 
 4,1490Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)29%(142)54%(264)13%(65)3%(13)1%(6)0 
 3,9306Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)25%(76)45%(137)22%(68)8%(23)1%(2)1 
 4,0190IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)33%(63)42%(80)19%(37)4%(7)2%(3)1 
 3,9804Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)24%(196)51%(409)18%(145)5%(38)2%(16)6 
 4,0181Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)33%(59)44%(80)15%(28)7%(12)1%(2)0 
 4,1478Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)35%(168)49%(233)9%(45)5%(24)2%(8)0 
 4,15165Transporterhvervets Uddannelser(AK)31%(1577)54%(2775)12%(639)2%(123)1%(51)15 
 UUTværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)31%(U)51%(U)13%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.