Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
555Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
   
 
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 597 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 1%(3)0%(1)0%(2)0%(2)0%(2)3%(16)3%(17)7%(43)14%(83)20%(119)52%(309) 
 U U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,7 480 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 4%(19)0%(1)1%(5)1%(7)2%(9)11%(54)10%(47)8%(36)12%(56)15%(72)36%(174) 
 7,8 1097 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 4%(40)1%(16)2%(18)2%(17)2%(23)7%(73)3%(36)10%(109)19%(209)22%(236)29%(320) 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,4 1840 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 5%(91)2%(45)2%(40)3%(48)2%(35)10%(176)6%(112)9%(171)15%(278)14%(263)32%(581) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.