Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
1381Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
   
 
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,43900Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)0%(15)0%(8)0%(7)0%(9)2%(66)5%(194)5%(184)14%(553)18%(703)22%(858)33%(1303) 
 7,4421Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)7%(30)1%(5)1%(6)2%(9)2%(9)10%(43)6%(26)5%(22)15%(62)16%(66)34%(143) 
 UUIF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,9902Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)3%(27)1%(8)1%(8)3%(23)2%(15)8%(76)4%(40)10%(94)16%(144)16%(148)35%(319) 
 UUServiceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,35176Transporterhvervets Uddannelser(AK)6%(288)1%(69)2%(97)2%(104)3%(167)10%(528)6%(334)9%(474)15%(767)16%(851)29%(1497) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.