Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
1083Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 2.140 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
8,6
(1027)
8,7
(553)
8,7
(560)
8,6
(2140)
 396 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
8,1
(198)
8,7
(99)
9,0
(99)
8,5
(396)
 213 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
7,4
(108)
7,9
(53)
7,6
(52)
7,6
(213)
 780 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,0
(387)
7,7
(199)
7,5
(194)
7,3
(780)
 1.965 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,6
(980)
8,8
(492)
8,4
(493)
8,1
(1965)
 2.928 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,2
(1434)
8,4
(748)
8,1
(746)
7,8
(2928)

  Total gennemsnit7,78,58,38,0
  Antal besvarelser(4134)(2144)(2144)(8422)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.