Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
 210 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3210Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(85)52%(109)6%(13)1%(2)0%(1)0 
 3,2210I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(24)28%(58)37%(78)16%(33)8%(17)0 
 4,1198I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?27%(53)61%(121)10%(20)2%(3)1%(1)0 
 4,3209Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?42%(87)49%(103)9%(18)0%(1)0%(0)0 
 4,3208I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(85)51%(106)7%(14)0%(1)1%(2)0 
 4,2209Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(62)62%(129)7%(14)1%(3)0%(1)0 
 4,1208I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?33%(69)49%(101)15%(32)3%(6)0%(0)0 

 4,11452Total gennemsnit / (antal besvarelser)32%(465)50%(727)13%(189)3%(49)2%(22)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.