Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 639 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0610Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?25%(151)51%(314)18%(111)5%(33)0%(1)0 
 2,9627I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?1%(9)29%(180)39%(242)23%(144)8%(52)0 
 3,8600I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?16%(99)44%(261)40%(239)0%(1)0%(0)0 
 4,2626Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?25%(158)68%(425)6%(39)1%(4)0%(0)0 
 3,8611I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?22%(133)45%(272)28%(172)3%(18)3%(16)0 
 3,9626Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(190)44%(276)13%(80)13%(80)0%(0)0 
 3,7624I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?16%(99)40%(248)41%(255)4%(22)0%(0)0 

 3,74324Total gennemsnit / (antal besvarelser)19%(839)46%(1976)26%(1138)7%(302)2%(69)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.