Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Transporterhvervets Uddannelser
 446 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2444Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?34%(149)59%(262)6%(28)1%(4)0%(1)0 
 3,6442I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?24%(105)32%(142)30%(134)10%(42)4%(19)2 
 4,1405I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(125)51%(205)17%(68)1%(6)0%(1)2 
 4,3440Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?41%(182)51%(223)7%(31)1%(4)0%(0)0 
 4,2441I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(163)48%(212)13%(59)2%(7)0%(0)1 
 4,2444Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?31%(137)59%(260)8%(37)2%(10)0%(0)0 
 3,9439I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(119)44%(193)24%(106)4%(17)1%(4)1 

 4,13055Total gennemsnit / (antal besvarelser)32%(980)49%(1497)15%(463)3%(90)1%(25)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.