Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen
 74 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,774 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)0%(0)3%(2)5%(4)3%(2)22%(16)23%(17)42%(31) 
 8,873 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)3%(2)1%(1)4%(3)8%(6)12%(9)23%(17)47%(34) 
 8,873 Undervisningen var godt planlagt0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)5%(4)5%(4)10%(7)26%(19)49%(36) 
 9,074 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)8%(6)1%(1)12%(9)27%(20)50%(37) 
 9,074 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)5%(4)7%(5)9%(7)24%(18)51%(38) 
 7,874 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)3%(2)0%(0)1%(1)11%(8)9%(7)14%(10)23%(17)14%(10)26%(19) 
 6,653 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(1)0%(0)0%(0)4%(2)8%(4)21%(11)13%(7)19%(10)15%(8)8%(4)11%(6) 
 7,535 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(1)3%(1)3%(1)0%(0)3%(1)9%(3)11%(4)14%(5)6%(2)11%(4)37%(13) 
 7,334 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(1)0%(0)6%(2)0%(0)0%(0)15%(5)6%(2)24%(8)6%(2)15%(5)26%(9) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.