Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS, Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
 54 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 54 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 13%(7)81%(44)6%(3)0%(0)0%(0)0 
 3,4 54 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 17%(9)33%(18)28%(15)15%(8)7%(4)0 
 4,0 50 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 16%(8)66%(33)18%(9)0%(0)0%(0)0 
 4,2 54 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 22%(12)74%(40)4%(2)0%(0)0%(0)0 
 4,1 54 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 19%(10)72%(39)7%(4)2%(1)0%(0)0 
 4,0 52 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 13%(7)73%(38)12%(6)2%(1)0%(0)0 
 4,0 54 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 22%(12)61%(33)13%(7)4%(2)0%(0)0 

 4,0 372 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 17%(65)66%(245)12%(46)3%(12)1%(4)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.