Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS, Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 212 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5 212 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 50%(106)47%(100)3%(6)0%(0)0%(0)0 
 3,2 212 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 15%(32)26%(56)36%(76)13%(27)10%(21)0 
 4,1 208 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 26%(54)63%(132)9%(19)1%(3)0%(0)0 
 4,2 211 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 22%(47)71%(149)7%(15)0%(0)0%(0)0 
 4,4 212 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 50%(107)44%(93)5%(11)0%(1)0%(0)0 
 4,4 211 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 46%(97)48%(101)4%(9)2%(4)0%(0)0 
 4,0 204 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 31%(63)43%(88)20%(41)3%(7)2%(5)7 

 4,1 1470 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 34%(506)49%(719)12%(177)3%(42)2%(26)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.