Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS, IF & MI - Svejsning og fyringsteknik
 93 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 93 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 16%(15)74%(69)9%(8)0%(0)1%(1)0 
 3,4 93 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 16%(15)39%(36)25%(23)14%(13)6%(6)0 
 4,0 81 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 16%(13)72%(58)12%(10)0%(0)0%(0)0 
 4,1 93 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 16%(15)81%(75)3%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,0 92 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 15%(14)72%(66)11%(10)2%(2)0%(0)0 
 4,0 87 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 11%(10)77%(67)11%(10)0%(0)0%(0)0 
 4,0 87 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 17%(15)64%(56)16%(14)1%(1)1%(1)1 

 3,9 626 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 15%(97)68%(427)12%(78)3%(16)1%(8)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.