Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
783Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 180 Almen fødevarehygiejne(45818)
7,6
(80)
9,1
(50)
8,9
(50)
8,4
(180)
 262 Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
7,4
(122)
9,7
(70)
9,7
(70)
8,6
(262)
 555 CIP inden for mejeriindustrien(45470)
7,5
(279)
7,6
(138)
7,1
(138)
7,4
(555)
 310 Kommunikation i teams(45366)
7,9
(156)
8,1
(76)
7,9
(78)
8,0
(310)
 460 Mejerihygiejne og egenkontrol(45455)
6,4
(231)
7,0
(115)
6,5
(114)
6,6
(460)
 264 Planteernæring af kulturer under glas(47830)
6,2
(132)
7,7
(66)
7,8
(66)
7,0
(264)
 304 Procesoptimering i relation til mejeriproduktion(40968)
5,9
(152)
5,8
(76)
4,9
(76)
5,6
(304)
 983 Transport af mælk og mejeriprodukter(40715)
6,6
(492)
7,3
(247)
7,4
(244)
7,0
(983)
 U Anretning af mad i cafeteria og kantine(44608)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anlæg i beton-, natursten og træ(42384)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sund og velsmagende mad til voksne(47066)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planteliv, økologi og miljølære(45728)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen(47256)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Belægning og støttemure i brosten(47737)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Spraytørring af mælk(40960)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Erhvervsproduktion af iscremer, parfait og sorbet(48036)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Årstidernes råvarer i måltiderne(47667)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Årstidens blomsterbinderi(40462)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Prisberegning i den daglige madproduktion(46816)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Produktfremstilling af ost(43009)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp.(40903)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Salg og service i gæstebetjening(47692)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Etage- og bryllupskager(45617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Råvarer i køkkenet(47350)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Diagnosticering af skadegører, gartneri(47829)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Chokoladefremstilling til professionel brug(46930)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Smørrebrød - nu og i fremtiden(40839)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sensoriske undersøgelser for operatører(43904)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder(46945)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundtilberedning i restaurant og kantine(45491)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sammensætning af menu i restaurant og kantine(45492)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus(40837)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit6,97,67,37,2
  Antal besvarelser(1644)(838)(836)(3318)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.