Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nord
2128Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 242 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
8,1
(119)
9,3
(61)
9,0
(62)
8,6
(242)
 1.192 Arbejde med sindslidende med misbrug(40599)
8,3
(593)
9,0
(300)
8,1
(299)
8,4
(1192)
 585 Arbejdet med totalkommunikation(47257)
9,2
(292)
9,6
(146)
8,7
(147)
9,2
(585)
 1.277 Arbejdet som familieplejer(47873)
6,9
(637)
8,9
(321)
8,5
(319)
7,8
(1277)
 253 Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)
8,7
(113)
9,4
(70)
9,0
(70)
9,0
(253)
 585 Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473)
9,2
(292)
9,6
(146)
8,7
(147)
9,2
(585)
 274 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
8,1
(134)
8,5
(70)
8,2
(70)
8,2
(274)
 891 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
8,5
(443)
9,2
(221)
8,2
(227)
8,6
(891)
 774 Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
8,0
(376)
8,6
(199)
8,3
(199)
8,2
(774)
 237 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732)
8,5
(105)
9,1
(66)
8,9
(66)
8,8
(237)
 1.563 Medicinadministration(48101)
8,2
(782)
9,0
(390)
8,3
(391)
8,4
(1563)
 701 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
8,1
(343)
8,5
(176)
7,7
(182)
8,1
(701)
 925 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,1
(460)
9,5
(230)
8,7
(235)
9,1
(925)
 795 Omsorg for personer med demens(44327)
8,3
(393)
8,5
(201)
7,4
(201)
8,2
(795)
 205 Personlig hjælper og ledsager(40607)
7,4
(93)
7,7
(56)
6,8
(56)
7,3
(205)
 236 Planlægning af pædagogiske aktiviteter(44431)
8,6
(104)
9,4
(66)
9,1
(66)
8,9
(236)
 607 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
7,7
(303)
7,8
(152)
6,6
(152)
7,4
(607)
 260 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(48040)
8,6
(116)
9,5
(72)
8,8
(72)
8,9
(260)
 240 Rehabilitering som arbejdsform(40125)
9,2
(118)
9,8
(60)
9,4
(62)
9,4
(240)
 281 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
7,8
(135)
7,9
(74)
7,5
(72)
7,8
(281)
 585 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)
9,2
(292)
9,6
(146)
8,7
(147)
9,2
(585)
 585 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre(42934)
9,2
(292)
9,6
(146)
8,7
(147)
9,2
(585)
 946 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
8,4
(468)
8,6
(239)
7,6
(239)
8,3
(946)
 585 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)
9,2
(292)
9,6
(146)
8,7
(147)
9,2
(585)
 U Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud(44296)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde med pårørende(45602)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Leg med sprog(40625)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Assistenten i det tværgående samarbejde(45668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Psykiatrisk suppleringsuddannelse(42684)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns motorik, sansning og bevægelse(44262)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats(42923)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som aflastningsfamilie(42920)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårpleje, medvirken ved sårpleje(40878)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Borgere med misbrugsproblemer(47259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hospicemetoder i praksis(43436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som netværksplejefamilie(47872)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,49,08,38,5
  Antal besvarelser(7295)(3754)(3775)(14824)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.