Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nord
550Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 260 Arbejdet som familieplejer(47873)
7,1
(127)
9,3
(66)
9,2
(67)
8,2
(260)
 414 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
9,2
(206)
9,6
(104)
8,9
(104)
9,2
(414)
 270 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
8,7
(130)
9,5
(70)
8,9
(70)
9,0
(270)
 333 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,1
(165)
9,9
(84)
9,7
(84)
9,4
(333)
 984 Omsorg for personer med demens(44327)
8,8
(489)
9,1
(248)
8,7
(247)
8,8
(984)
 211 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
9,4
(103)
9,7
(54)
9,4
(54)
9,5
(211)
 211 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
9,4
(103)
9,7
(54)
9,4
(54)
9,5
(211)
 356 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,6
(178)
7,6
(90)
7,4
(88)
8,1
(356)
 498 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
8,9
(247)
8,9
(125)
8,4
(126)
8,8
(498)
 U Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal(48390)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns motorik, sansning og bevægelse(44262)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Farmakologi i psykiatrien(48102)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårpleje, medvirken ved sårpleje(40878)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som netværksplejefamilie(47872)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,89,28,88,9
  Antal besvarelser(1748)(895)(894)(3537)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.