Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
1393Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.650 Faglig styring og dokumentation i FS III(48570)
8,3
(828)
8,3
(413)
7,9
(409)
8,2
(1650)
 486 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(48096)
8,3
(241)
9,1
(123)
8,8
(122)
8,6
(486)
 331 Hospicemetoder i praksis(43436)
9,6
(165)
9,5
(84)
9,5
(82)
9,5
(331)
 448 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,1
(223)
9,6
(113)
8,9
(112)
9,2
(448)
 1.561 Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen(47474)
7,8
(784)
7,9
(394)
7,3
(383)
7,7
(1561)
 308 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
9,0
(156)
9,1
(78)
8,9
(74)
9,0
(308)
 1.168 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
8,7
(584)
8,9
(292)
8,6
(292)
8,7
(1168)
 472 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,6
(236)
8,4
(118)
8,1
(118)
8,4
(472)
 367 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring(48382)
8,2
(184)
8,3
(92)
7,8
(91)
8,1
(367)
 214 Pt. med demens på somatisk sygehus(47971)
9,2
(107)
9,5
(54)
8,8
(53)
9,2
(214)
 716 Rehabilitering som arbejdsform(40125)
8,1
(358)
8,8
(179)
8,6
(179)
8,4
(716)
 564 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
7,4
(286)
7,8
(142)
7,1
(136)
7,4
(564)
 1.010 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
8,4
(510)
8,6
(251)
8,2
(249)
8,4
(1010)
 247 Vejledning i forflytning(40935)
8,9
(124)
9,1
(62)
8,0
(61)
8,7
(247)
 U Assistenten i det tværgående samarbejde(45668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats(42923)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medicinadministration(48101)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Borgere med misbrugsproblemer(47259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Injektion af medicin(47968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde(48670)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Farmakologi i somatikken(45673)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,48,68,18,4
  Antal besvarelser(4786)(2395)(2361)(9542)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.