Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
2068Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 609 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
9,0
(286)
9,3
(161)
9,2
(162)
9,1
(609)
 1.176 Kvægproduktion, ajourføring(45303)
8,6
(562)
9,0
(306)
8,8
(308)
8,7
(1176)
 7.268 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
7,2
(3548)
8,6
(1859)
8,5
(1861)
7,9
(7268)
 192 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
8,1
(92)
8,1
(50)
8,5
(50)
8,2
(192)
 1.695 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,4
(791)
8,9
(451)
8,8
(453)
8,6
(1695)
 3.007 Produktionsstrategier i landbruget(44980)
8,4
(1407)
8,7
(798)
8,7
(802)
8,5
(3007)
 751 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
8,1
(371)
9,2
(190)
9,2
(190)
8,7
(751)
 963 Svineproduktion, ajourføring(45302)
8,3
(475)
8,6
(244)
8,7
(244)
8,5
(963)
 U Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget(47913)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,78,78,3
  Antal besvarelser(7532)(4059)(4070)(15661)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.