Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
11079Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 312 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
8,8
(154)
9,6
(80)
9,2
(78)
9,1
(312)
 3.626 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,7
(1826)
8,6
(915)
8,4
(885)
8,1
(3626)
 529 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
8,1
(261)
9,3
(134)
8,5
(134)
8,5
(529)
 791 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,2
(394)
8,5
(203)
7,8
(194)
7,7
(791)
 1.113 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,2
(544)
8,7
(283)
8,0
(286)
7,8
(1113)
 7.814 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
6,9
(3881)
8,6
(1971)
8,0
(1962)
7,6
(7814)
 5.153 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,2
(2488)
9,2
(1341)
8,9
(1324)
8,6
(5153)
 5.387 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,2
(2611)
9,2
(1395)
9,0
(1381)
8,7
(5387)
 237 Billettering og kundeservice(45288)
8,3
(113)
9,3
(62)
8,5
(62)
8,6
(237)
 7.821 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
6,9
(3884)
8,6
(1973)
8,0
(1964)
7,6
(7821)
 1.904 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,2
(938)
8,6
(486)
7,9
(480)
7,7
(1904)
 2.520 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,4
(1261)
8,8
(628)
7,9
(631)
7,8
(2520)
 503 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,0
(250)
8,9
(130)
8,6
(123)
8,4
(503)
 3.894 Godstransport med lastbil(47854)
7,7
(1888)
8,4
(1005)
7,8
(1001)
7,9
(3894)
 14.551 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,7
(7280)
8,9
(3651)
8,5
(3620)
8,2
(14551)
 5.154 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,2
(2491)
9,2
(1340)
9,0
(1323)
8,6
(5154)
 7.527 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,8
(3713)
9,0
(1910)
8,6
(1904)
8,3
(7527)
 2.111 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,1
(1009)
9,2
(551)
8,6
(551)
8,5
(2111)
 2.285 Personbefordring med bus(40531)
7,7
(1086)
8,8
(597)
8,3
(602)
8,2
(2285)
 220 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
9,6
(108)
9,8
(56)
9,6
(56)
9,6
(220)
 690 Rutebuschauffør(48903)
8,9
(330)
9,7
(180)
9,6
(180)
9,3
(690)
 194 Rutebuskørsel(44436)
9,3
(90)
9,9
(52)
9,8
(52)
9,6
(194)
 827 Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
8,3
(404)
9,1
(211)
9,1
(212)
8,7
(827)
 9.725 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,0
(4822)
8,6
(2459)
7,9
(2444)
7,6
(9725)
 U Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for renovationschauffører(48625)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,98,48,1
  Antal besvarelser(41826)(21613)(21449)(84888)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.