Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
3898Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 910 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(444)
8,9
(233)
8,8
(233)
8,3
(910)
 669 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
7,5
(330)
8,7
(169)
8,1
(170)
7,9
(669)
 281 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,5
(137)
8,8
(72)
8,6
(72)
8,1
(281)
 391 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,9
(193)
9,2
(100)
8,8
(98)
8,4
(391)
 5.177 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,8
(2575)
9,0
(1307)
8,9
(1295)
8,4
(5177)
 862 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,9
(401)
9,7
(232)
9,5
(229)
9,3
(862)
 808 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,8
(375)
9,7
(218)
9,5
(215)
9,2
(808)
 5.185 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,8
(2579)
9,0
(1309)
8,9
(1297)
8,4
(5185)
 672 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,7
(330)
9,0
(172)
8,7
(170)
8,3
(672)
 587 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,6
(293)
9,6
(147)
9,0
(147)
8,5
(587)
 1.758 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(836)
8,6
(458)
8,2
(464)
8,2
(1758)
 3.480 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,2
(1740)
9,0
(872)
8,5
(868)
8,5
(3480)
 945 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,7
(439)
9,5
(255)
9,3
(251)
9,0
(945)
 404 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,0
(192)
9,3
(106)
8,7
(106)
8,5
(404)
 5.856 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(2908)
9,0
(1481)
8,9
(1467)
8,4
(5856)
 1.114 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,3
(525)
8,5
(295)
8,1
(294)
8,3
(1114)
 727 Personbefordring med bus(40531)
7,6
(346)
8,8
(192)
7,9
(189)
8,0
(727)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,99,08,88,4
  Antal besvarelser(14643)(7618)(7565)(29826)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.