Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
6097Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 2.144 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,2
(1050)
8,5
(549)
8,4
(545)
8,3
(2144)
 394 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
8,8
(196)
9,3
(99)
9,5
(99)
9,1
(394)
 1.377 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,5
(686)
9,5
(346)
9,2
(345)
8,9
(1377)
 8.097 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,7
(4018)
9,0
(2048)
8,7
(2031)
8,3
(8097)
 1.575 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,8
(747)
9,1
(415)
9,1
(413)
9,0
(1575)
 216 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
8,9
(108)
9,8
(54)
9,5
(54)
9,3
(216)
 1.563 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,8
(739)
9,1
(413)
9,1
(411)
9,0
(1563)
 8.103 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,7
(4020)
9,0
(2050)
8,7
(2033)
8,3
(8103)
 1.377 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,5
(686)
9,5
(346)
9,2
(345)
8,9
(1377)
 2.134 Godstransport med lastbil(47854)
8,6
(1034)
9,4
(551)
9,2
(549)
9,0
(2134)
 4.486 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,5
(2225)
9,3
(1135)
9,0
(1126)
8,8
(4486)
 1.589 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,8
(753)
9,1
(419)
9,1
(417)
9,0
(1589)
 1.572 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
9,0
(735)
9,4
(418)
9,1
(419)
9,1
(1572)
 9.613 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(4771)
9,1
(2430)
8,8
(2412)
8,4
(9613)
 1.537 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,7
(733)
9,4
(400)
9,1
(404)
9,0
(1537)
 718 Personbefordring med bus(40531)
8,3
(338)
9,4
(188)
8,8
(192)
8,7
(718)
 208 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,9
(104)
8,4
(52)
8,5
(52)
8,2
(208)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,19,18,98,6
  Antal besvarelser(22943)(11913)(11847)(46703)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.