Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
170Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 296 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606)
8,9
(148)
9,4
(74)
9,2
(74)
9,1
(296)
 209 Hospicemetoder i praksis(43436)
9,3
(105)
9,9
(53)
9,9
(51)
9,6
(209)
 289 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,3
(145)
9,3
(72)
9,1
(72)
9,2
(289)
 194 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
9,0
(97)
8,1
(49)
8,2
(48)
8,6
(194)
 U Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Borgere med misbrugsproblemer(47259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejledning i forflytning(40935)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit9,19,29,19,1
  Antal besvarelser(495)(248)(245)(988)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.