Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
659Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 265 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606)
8,4
(132)
8,6
(68)
8,2
(65)
8,4
(265)
 359 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(48096)
9,0
(181)
9,6
(92)
9,2
(86)
9,2
(359)
 374 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,3
(186)
9,6
(94)
9,5
(94)
9,4
(374)
 458 Rehabilitering som arbejdsform(40125)
9,1
(232)
9,2
(116)
9,0
(110)
9,1
(458)
 221 Samarbejde med pårørende(45602)
8,7
(111)
9,7
(56)
8,9
(54)
9,0
(221)
 229 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
8,6
(113)
9,4
(58)
8,4
(58)
8,8
(229)
 326 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
9,2
(164)
9,4
(80)
9,1
(82)
9,2
(326)
 U Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet(48725)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med børn i udsatte positioner(48726)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Den styrkede pædagogiske læreplan(48384)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børn og seksualitet(44865)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktisk hjælp til ældre(42690)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde(48431)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis(48729)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud(48730)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde(48670)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mad og måltiders muligheder i dagtilbud(48667)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud(48489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hospicemetoder i praksis(43436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner(48668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit9,09,48,99,1
  Antal besvarelser(1119)(564)(549)(2232)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.