Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUAutostyring på landbrugsmaskiner, grundlæggende(49449 A)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAutostyring på landbrugsmaskiner, montering(49449 B)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEftersyn på personløftere(49628)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGrundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1(48114)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULovpligtigt syn af marksprøjter og tågesprøjter(47536)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMejetærsker: nye teknologier - ajourføring(48278)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersonlift: Lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr(48495)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UURådgiverrollen indenfor B2B-handel(46685)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSikkerhedpå løfte- og hejseredskaber (46899)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSikkerhedseftersyn anhuggergrej/udskifteligt udst.(47364)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTraktor: nye teknologier - ajourføring(49569)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 UUTotal gennemsnit / (antal besvarelser)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.