Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
2696Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
   
 
 Gns   N  Mål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,4 592 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170) 2%(11)0%(1)0%(0)0%(0)0%(1)2%(12)1%(4)2%(12)8%(45)9%(51)77%(455) 
 8,6 849 Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer(46686) 0%(1)0%(0)0%(1)0%(1)0%(1)4%(36)4%(31)9%(74)24%(202)26%(224)33%(278) 
 U U Klovpleje og klovbeskæring(40645) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,9 1248 Kvægproduktion, ajourføring(45303) 1%(7)0%(2)0%(0)0%(1)0%(3)2%(30)1%(12)4%(49)21%(261)36%(453)34%(430) 
 U U Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat(49491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,2 11638 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175) 3%(295)0%(41)0%(47)0%(54)1%(73)8%(878)3%(392)8%(931)17%(1997)28%(3246)32%(3684) 
 U U Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring(48615) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 9,0 285 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390) 1%(4)0%(1)1%(2)0%(0)0%(1)1%(3)0%(0)4%(12)13%(38)29%(83)49%(141) 
 8,7 1698 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307) 0%(1)0%(0)0%(1)0%(0)0%(2)2%(26)1%(17)5%(79)30%(501)46%(777)17%(294) 
 8,8 2668 Produktionsstrategier i landbruget(44980) 0%(8)0%(1)0%(4)0%(2)0%(8)2%(53)2%(65)6%(155)24%(643)32%(861)33%(868) 
 8,9 332 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259) 1%(2)0%(0)0%(1)1%(4)0%(0)7%(23)2%(7)6%(21)12%(41)9%(30)61%(203) 
 8,5 791 Svineproduktion, ajourføring(45302) 0%(1)0%(0)0%(0)0%(3)0%(0)3%(21)2%(18)7%(52)23%(184)53%(423)11%(89) 
 U U Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner(42312) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U Økologisk landbrugsproduktion(42371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.