Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
2696Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
   
 
 N  Mål   Undervisningen var godt planlagt Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære

 152 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
9,8
(76)
9,7
(76)
 218 Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer(46686)
8,8
(109)
8,6
(109)
 318 Kvægproduktion, ajourføring(45303)
9,0
(159)
9,0
(159)
 3020 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
8,9
(1518)
8,8
(1502)
 74 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
9,2
(37)
9,2
(37)
 430 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,8
(215)
8,7
(215)
 678 Produktionsstrategier i landbruget(44980)
8,9
(339)
8,8
(339)
 83 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
9,3
(41)
9,4
(42)
 206 Svineproduktion, ajourføring(45302)
8,7
(103)
8,5
(103)
 U Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring(48615)
U
(U)
U
(U)
 U Økologisk landbrugsproduktion(42371)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat(49491)
U
(U)
U
(U)
 U Klovpleje og klovbeskæring(40645)
U
(U)
U
(U)
 U Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner(42312)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit8,98,8
 (Antal besvarelser)(2597)(2582)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.