Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
2696Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 592 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
8,9
(293)
9,8
(147)
9,8
(152)
9,4
(592)
 849 Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer(46686)
8,5
(423)
8,8
(208)
8,7
(218)
8,6
(849)
 1.248 Kvægproduktion, ajourføring(45303)
8,6
(614)
9,1
(316)
9,0
(318)
8,9
(1248)
 11.638 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
7,6
(5611)
8,9
(3007)
8,8
(3020)
8,2
(11638)
 285 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
8,7
(137)
9,4
(74)
9,2
(74)
9,0
(285)
 1.698 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,5
(836)
8,9
(432)
8,7
(430)
8,7
(1698)
 2.668 Produktionsstrategier i landbruget(44980)
8,6
(1317)
8,9
(673)
8,9
(678)
8,8
(2668)
 332 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
8,4
(165)
9,2
(84)
9,4
(83)
8,9
(332)
 791 Svineproduktion, ajourføring(45302)
8,5
(379)
8,6
(206)
8,6
(206)
8,5
(791)
 U Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring(48615)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Økologisk landbrugsproduktion(42371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat(49491)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Klovpleje og klovbeskæring(40645)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner(42312)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,08,98,98,5
  Antal besvarelser(9775)(5147)(5179)(20101)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.