Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
13218Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.159 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
7,5
(569)
8,6
(296)
8,6
(294)
8,1
(1159)
 2.459 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(1239)
8,6
(624)
8,4
(596)
8,1
(2459)
 523 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
8,3
(259)
9,6
(133)
9,3
(131)
8,9
(523)
 721 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,5
(359)
8,7
(182)
8,3
(180)
8,0
(721)
 234 Ajourføring for renovationschauffører(48625)
7,3
(116)
9,4
(60)
8,7
(58)
8,2
(234)
 1.388 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,5
(680)
9,2
(355)
8,5
(353)
8,2
(1388)
 7.862 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,2
(3893)
8,8
(1991)
8,3
(1978)
7,9
(7862)
 263 Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)
8,0
(126)
8,8
(70)
8,1
(67)
8,2
(263)
 309 Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
7,9
(151)
8,6
(81)
7,9
(77)
8,1
(309)
 397 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)
8,5
(196)
8,9
(101)
8,7
(100)
8,7
(397)
 5.337 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,6
(2531)
9,5
(1407)
9,3
(1399)
9,0
(5337)
 11.819 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,5
(5779)
9,3
(3020)
9,1
(3020)
8,9
(11819)
 262 Design og automatisering af regneark(44346)
7,9
(125)
8,8
(70)
8,1
(67)
8,2
(262)
 263 E-mail til jobbrug(47293)
8,0
(126)
8,8
(70)
8,1
(67)
8,2
(263)
 241 E-markedsføring og reklameindsats(45953)
7,8
(116)
8,6
(64)
7,9
(61)
8,0
(241)
 8.096 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,3
(4009)
8,8
(2051)
8,3
(2036)
7,9
(8096)
 2.109 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,5
(1039)
9,0
(537)
8,4
(533)
8,1
(2109)
 1.403 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,6
(703)
9,1
(351)
8,8
(349)
8,3
(1403)
 4.483 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,1
(2240)
9,2
(1132)
9,1
(1111)
8,6
(4483)
 5.337 Godstransport med lastbil(47854)
7,3
(2590)
8,4
(1379)
7,5
(1368)
7,7
(5337)
 9.443 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,0
(4670)
9,1
(2389)
8,9
(2384)
8,5
(9443)
 263 Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
7,9
(126)
8,7
(70)
8,1
(67)
8,2
(263)
 10.719 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,5
(5226)
9,3
(2746)
9,1
(2747)
8,9
(10719)
 596 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
8,5
(292)
9,0
(154)
8,7
(150)
8,7
(596)
 5.135 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,9
(2516)
9,3
(1314)
8,8
(1305)
8,5
(5135)
 1.058 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
6,8
(523)
8,4
(270)
7,5
(265)
7,4
(1058)
 2.070 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,6
(1005)
8,7
(537)
7,8
(528)
7,9
(2070)
 255 Ledelse af forandringsprocesser(43572)
8,0
(122)
8,8
(68)
8,1
(65)
8,2
(255)
 703 Ledelse og samarbejde(47753)
8,3
(343)
9,0
(181)
8,6
(179)
8,6
(703)
 679 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)
8,4
(334)
9,2
(176)
8,7
(169)
8,7
(679)
 255 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
7,9
(122)
8,8
(68)
8,1
(65)
8,2
(255)
 357 Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)
8,1
(177)
7,8
(90)
7,9
(90)
8,0
(357)
 192 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
7,7
(92)
8,7
(50)
8,3
(50)
8,1
(192)
 572 Mødeledelse(47754)
8,4
(279)
9,1
(148)
8,8
(145)
8,7
(572)
 256 Nye kunder via viral markedsføring(40995)
7,7
(123)
8,6
(68)
7,8
(65)
8,0
(256)
 2.214 Personbefordring med bus(40531)
7,6
(1056)
8,8
(582)
8,2
(576)
8,1
(2214)
 226 Professionelt indkøb i virksomheden(49084)
7,7
(109)
8,6
(60)
7,9
(57)
8,0
(226)
 658 Rutebuschauffør(48903)
8,4
(315)
9,6
(172)
9,5
(171)
9,0
(658)
 240 Tekster til nettet - formulering og opbygning(47301)
7,9
(116)
8,7
(64)
8,0
(60)
8,1
(240)
 735 Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
7,6
(354)
9,0
(190)
8,7
(191)
8,3
(735)
 9.124 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,4
(4514)
8,9
(2312)
8,5
(2298)
8,0
(9124)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og kvalitetskrav(48900 B)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sundhed, sikkerhed, service og logistik(45107)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering for personbefordringschauffører(43149)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gennemførelse af personalesamtaler(40446)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation og kulturforståelse(45644)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Den personlige uddannelses- og jobplan(47632)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,99,08,78,4
  Antal besvarelser(49260)(25683)(25472)(100415)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.