Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
5832Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 472 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
8,1
(229)
9,2
(119)
9,1
(124)
8,6
(472)
 1.219 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,0
(608)
8,5
(308)
8,7
(303)
8,3
(1219)
 529 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
8,5
(262)
9,4
(133)
9,1
(134)
8,9
(529)
 294 Ajourføring for renovationschauffører(48625)
7,7
(147)
9,4
(73)
8,9
(74)
8,4
(294)
 1.667 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,0
(819)
9,1
(426)
8,5
(422)
8,4
(1667)
 7.536 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,9
(3729)
8,9
(1908)
8,6
(1899)
8,3
(7536)
 1.026 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,8
(480)
9,3
(273)
9,3
(273)
9,1
(1026)
 996 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,7
(470)
9,2
(263)
9,2
(263)
9,0
(996)
 7.687 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,9
(3805)
8,9
(1945)
8,6
(1937)
8,3
(7687)
 1.658 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,0
(814)
9,1
(424)
8,5
(420)
8,4
(1658)
 380 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,8
(188)
9,5
(96)
9,1
(96)
8,6
(380)
 2.471 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,3
(1194)
9,0
(640)
8,9
(637)
8,7
(2471)
 2.056 Godstransport med lastbil(47854)
8,8
(994)
9,7
(535)
9,4
(527)
9,2
(2056)
 2.852 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,1
(1381)
9,2
(739)
9,0
(732)
8,6
(2852)
 959 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,7
(453)
9,2
(254)
9,3
(252)
9,0
(959)
 1.073 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
9,0
(499)
9,5
(288)
9,2
(286)
9,2
(1073)
 9.233 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,9
(4566)
8,9
(2340)
8,6
(2327)
8,3
(9233)
 1.547 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,2
(737)
9,1
(406)
8,7
(404)
8,6
(1547)
 589 Personbefordring med bus(40531)
8,0
(281)
8,7
(153)
8,3
(155)
8,3
(589)
 286 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,7
(143)
9,5
(71)
8,9
(72)
8,5
(286)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for entreprenørchauffører(48630)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,19,18,88,5
  Antal besvarelser(21799)(11394)(11337)(44530)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.