Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
670Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
   
 
 N  Mål   Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? Jeg har lært det, der var formålet med kurset Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?

 270 Autostyring: Nye teknologier - ajourføring(49649)
8,0
(67)
7,7
(69)
7,4
(67)
8,5
(67)
U
(U)
 169 Autostyring: Opbygning og funktion(49629)
7,2
(42)
7,3
(43)
8,1
(42)
8,6
(42)
U
(U)
 174 Mejetærsker: Fejlfinding og reparation(49511)
8,1
(42)
8,4
(44)
8,7
(44)
9,0
(44)
U
(U)
 163 Mejetærsker: Opbygning og funktion(49651)
8,6
(39)
8,5
(42)
8,7
(41)
9,1
(41)
U
(U)
 220 Mejetærsker: nye teknologier - ajourføring(49568)
8,4
(53)
8,5
(57)
8,0
(55)
9,1
(55)
U
(U)
 130 Traktor avanceret, indstilling og udmåling 1(48695)
8,6
(33)
8,4
(33)
8,8
(32)
9,3
(32)
U
(U)
 563 Traktor enkel, opdatering og nye teknologier 3(48694)
8,5
(142)
8,2
(143)
8,3
(138)
9,1
(139)
5,0
(1)
 138 Traktor: nye teknologier - ajourføring(49569)
8,6
(34)
8,0
(35)
8,1
(35)
9,0
(34)
U
(U)
 U Traktor avanceret, opdatering og nye teknologier 3(48697)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik mål i handelsvirksomheder(49085)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Faglig skrivning(47671)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sociale medier som kommunikationskanal i detail(47341)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Bæredygtighed i storkøkkener (48771)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Eftersyn på personløftere(49628)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Traktor enkel, indstilling og udmåling 1(48691)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konceptanvendelse i handelsvirksomheden(47197)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne(45818)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2 (48503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 1(48867)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mad til vegetarer og veganere (48781)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistikplanlægning(47188)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emissions nedsættende teknik på offroad Materiel(48169)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. 1 (48505)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlift: Lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr(48495)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Entreprenørmaskiner avanceret, indstil/udmål 1(48718)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit8,38,18,29,05,0
 (Antal besvarelser)(452)(466)(454)(454)(1)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.