Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
670Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
   
 
 N  Mål   Undervisningen var godt planlagt Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære

 136 Autostyring: Nye teknologier - ajourføring(49649)
8,2
(68)
7,8
(68)
 85 Autostyring: Opbygning og funktion(49629)
7,2
(42)
7,5
(43)
 88 Mejetærsker: Fejlfinding og reparation(49511)
8,4
(44)
8,2
(44)
 84 Mejetærsker: Opbygning og funktion(49651)
8,4
(42)
8,4
(42)
 114 Mejetærsker: nye teknologier - ajourføring(49568)
8,5
(57)
8,6
(57)
 65 Traktor avanceret, indstilling og udmåling 1(48695)
8,4
(32)
8,5
(33)
 285 Traktor enkel, opdatering og nye teknologier 3(48694)
8,6
(142)
8,3
(143)
 69 Traktor: nye teknologier - ajourføring(49569)
8,0
(35)
7,8
(34)
 U Traktor avanceret, opdatering og nye teknologier 3(48697)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik mål i handelsvirksomheder(49085)
U
(U)
U
(U)
 U Faglig skrivning(47671)
U
(U)
U
(U)
 U Sociale medier som kommunikationskanal i detail(47341)
U
(U)
U
(U)
 U Bæredygtighed i storkøkkener (48771)
U
(U)
U
(U)
 U Eftersyn på personløftere(49628)
U
(U)
U
(U)
 U Traktor enkel, indstilling og udmåling 1(48691)
U
(U)
U
(U)
 U Konceptanvendelse i handelsvirksomheden(47197)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne(45818)
U
(U)
U
(U)
 U Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2 (48503)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 1(48867)
U
(U)
U
(U)
 U Mad til vegetarer og veganere (48781)
U
(U)
U
(U)
 U Logistikplanlægning(47188)
U
(U)
U
(U)
 U Emissions nedsættende teknik på offroad Materiel(48169)
U
(U)
U
(U)
 U Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. 1 (48505)
U
(U)
U
(U)
 U Personlift: Lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr(48495)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
U
(U)
U
(U)
 U Entreprenørmaskiner avanceret, indstil/udmål 1(48718)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit8,38,2
 (Antal besvarelser)(462)(464)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.