Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
670Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 261 Traktor avanceret, indstilling og udmåling 1(48695)
8,8
(130)
9,2
(66)
8,4
(65)
8,8
(261)
 1.131 Traktor enkel, opdatering og nye teknologier 3(48694)
8,5
(563)
9,0
(283)
8,5
(285)
8,6
(1131)
 331 Mejetærsker: Opbygning og funktion(49651)
8,7
(163)
8,9
(84)
8,4
(84)
8,7
(331)
 450 Mejetærsker: nye teknologier - ajourføring(49568)
8,5
(220)
8,9
(116)
8,6
(114)
8,6
(450)
 350 Mejetærsker: Fejlfinding og reparation(49511)
8,5
(174)
8,9
(88)
8,3
(88)
8,6
(350)
 543 Autostyring: Nye teknologier - ajourføring(49649)
7,9
(270)
8,3
(137)
8,0
(136)
8,0
(543)
 277 Traktor: nye teknologier - ajourføring(49569)
8,4
(138)
8,2
(70)
7,9
(69)
8,2
(277)
 338 Autostyring: Opbygning og funktion(49629)
7,8
(169)
7,5
(84)
7,4
(85)
7,6
(338)
 U Entreprenørmaskiner avanceret, indstil/udmål 1(48718)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlift: Lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr(48495)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. 1 (48505)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emissions nedsættende teknik på offroad Materiel(48169)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistikplanlægning(47188)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mad til vegetarer og veganere (48781)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 1(48867)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2 (48503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne(45818)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konceptanvendelse i handelsvirksomheden(47197)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Traktor enkel, indstilling og udmåling 1(48691)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Eftersyn på personløftere(49628)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Bæredygtighed i storkøkkener (48771)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sociale medier som kommunikationskanal i detail(47341)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Faglig skrivning(47671)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik mål i handelsvirksomheder(49085)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Traktor avanceret, opdatering og nye teknologier 3(48697)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,48,78,28,4
  Antal besvarelser(1827)(928)(926)(3681)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.