Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
4033Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 368 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
8,3
(178)
8,9
(98)
9,0
(92)
8,6
(368)
 754 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,9
(371)
8,4
(193)
8,3
(190)
8,1
(754)
 234 Administrative opgaver i salgsarbejdet(47236)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 198 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
8,1
(102)
9,2
(49)
8,5
(47)
8,5
(198)
 410 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,2
(201)
9,5
(105)
9,2
(104)
8,8
(410)
 2.863 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,3
(1412)
9,1
(729)
8,6
(722)
8,1
(2863)
 234 Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 234 Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 570 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,5
(264)
9,5
(154)
9,2
(152)
9,0
(570)
 438 Befordring af fysisk handicappede passagerer(49759)
7,9
(215)
9,1
(110)
8,9
(113)
8,5
(438)
 1.201 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,4
(574)
9,4
(314)
9,2
(313)
8,9
(1201)
 234 Design og automatisering af regneark(44346)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 234 E-mail til jobbrug(47293)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 234 E-markedsføring og reklameindsats(45953)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 2.902 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,3
(1431)
9,1
(739)
8,6
(732)
8,1
(2902)
 547 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,3
(266)
9,5
(141)
9,2
(140)
8,9
(547)
 221 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,9
(111)
9,3
(56)
9,0
(54)
8,5
(221)
 1.045 Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører(49741)
7,4
(519)
9,3
(266)
8,9
(260)
8,3
(1045)
 1.731 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,1
(844)
9,3
(451)
9,2
(436)
8,7
(1731)
 1.832 Godstransport med lastbil(47854)
7,4
(898)
8,8
(468)
7,9
(466)
7,9
(1832)
 3.660 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,0
(1805)
9,2
(932)
9,0
(923)
8,6
(3660)
 234 Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 1.079 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,3
(514)
9,4
(282)
9,1
(283)
8,8
(1079)
 242 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
6,7
(110)
7,2
(66)
7,1
(66)
6,9
(242)
 234 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 1.131 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,6
(547)
8,9
(294)
8,4
(290)
8,2
(1131)
 510 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,1
(252)
9,0
(130)
8,3
(128)
7,9
(510)
 803 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,7
(391)
8,9
(206)
8,4
(206)
8,2
(803)
 257 Ledelse og samarbejde(47753)
6,7
(117)
7,3
(70)
7,1
(70)
7,0
(257)
 250 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)
6,8
(114)
7,3
(68)
7,2
(68)
7,0
(250)
 234 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 428 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
8,6
(212)
9,2
(109)
8,8
(107)
8,8
(428)
 250 Mødeledelse(47754)
6,8
(114)
7,3
(68)
7,1
(68)
7,0
(250)
 234 Nye kunder via viral markedsføring(40995)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 869 Personbefordring med bus(40531)
7,9
(417)
9,0
(225)
8,6
(227)
8,4
(869)
 234 Professionelt indkøb i virksomheden(49084)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 385 Rutebuschauffør(48903)
9,0
(184)
9,7
(100)
9,7
(101)
9,4
(385)
 234 Tekster til nettet - formulering og opbygning(47301)
6,6
(106)
7,2
(64)
7,0
(64)
6,8
(234)
 312 Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
8,8
(145)
9,5
(83)
9,5
(84)
9,2
(312)
 2.179 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,4
(1074)
9,1
(555)
8,7
(550)
8,2
(2179)
 U Brug af evakueringsstol(47910)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for renovationschauffører(48625)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,98,58,2
  Antal besvarelser(14654)(7829)(7760)(30243)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.