Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
2017Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 362 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,2
(180)
8,5
(91)
8,8
(91)
8,4
(362)
 363 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,2
(179)
9,7
(92)
9,3
(92)
8,9
(363)
 2.736 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,7
(1359)
8,8
(689)
8,5
(688)
8,2
(2736)
 220 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,9
(101)
9,2
(59)
9,0
(60)
8,5
(220)
 228 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,0
(105)
9,2
(61)
9,1
(62)
8,6
(228)
 2.881 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,7
(1430)
8,8
(727)
8,4
(724)
8,2
(2881)
 363 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,2
(179)
9,7
(92)
9,3
(92)
8,9
(363)
 1.212 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,9
(599)
8,9
(309)
8,7
(304)
8,4
(1212)
 882 Godstransport med lastbil(47854)
8,6
(424)
9,6
(230)
9,0
(228)
8,9
(882)
 1.052 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,2
(516)
9,1
(269)
8,7
(267)
8,5
(1052)
 228 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,0
(105)
9,2
(61)
9,0
(62)
8,6
(228)
 279 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,6
(128)
9,3
(76)
8,9
(75)
8,9
(279)
 3.099 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,7
(1538)
8,9
(781)
8,6
(780)
8,2
(3099)
 684 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,5
(332)
9,1
(176)
8,7
(176)
8,7
(684)
 266 Personbefordring med bus(40531)
7,9
(126)
8,1
(70)
7,8
(70)
7,9
(266)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for entreprenørchauffører(48630)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,99,08,68,4
  Antal besvarelser(7301)(3783)(3771)(14855)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.