Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - UCRS
 83 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013, 1. Kvartal 2014
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 21 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755) 38%(8)48%(10)10%(2)5%(1)0%(0)5 
 U U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(47217) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 21 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751) 38%(8)48%(10)10%(2)5%(1)0%(0)5 
 U U Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse af forandringsprocesser(43572) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 21 Ledelse og samarbejde(47753) 38%(8)48%(10)10%(2)5%(1)0%(0)5 
 U U Ledelse og samarbejde(43559) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 21 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752) 38%(8)48%(10)10%(2)5%(1)0%(0)5 
 U U Lederens projektplanlægning(40593) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b svejs-stumps rør alle pos(40091) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 21 Medarbejderinvolvering i ledelse(47750) 38%(8)48%(10)10%(2)5%(1)0%(0)5 
 U U Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 21 Mødeledelse(47754) 38%(8)48%(10)10%(2)5%(1)0%(0)5 
 U U Mødeledelse(43562) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektledelse(40594) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade(40109) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos(40107) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(U)45%(U)21%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.