Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU-Sjælland
 4020 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Akut nødhjælp til ældre og handicappede(42922) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Almen fødevarehygiejne(45818) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug(47871) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 553 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834) 24%(135)44%(241)21%(117)8%(47)2%(13)1 
 3,9 347 Arbejde med sindslidende med misbrug(40599) 24%(84)49%(169)22%(76)3%(12)2%(6)1 
 U U Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder(45747) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdet med anbragte børns livshistorie(40624) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 180 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962) 49%(88)33%(59)14%(26)3%(5)1%(2)0 
 U U Arbejdet med for tidligt fødte børn(40993) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdet med recovery i psykiatrien(40597) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 216 Arbejdet med totalkommunikation(47257) 20%(44)38%(83)32%(69)9%(19)0%(1)0 
 4,2 174 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736) 43%(75)41%(72)13%(23)2%(3)1%(1)0 
 U U Arbejdet som dagplejer(42918) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Børn og natur(44771) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 190 Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser(40630) 8%(16)54%(103)24%(45)10%(19)4%(7)3 
 3,7 377 Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299) 26%(97)37%(138)23%(88)13%(48)2%(6)0 
 U U Børns udtryksformer(44300) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 318 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677) 25%(79)53%(167)16%(51)6%(18)1%(3)0 
 4,1 454 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter(42686) 36%(165)43%(194)14%(62)5%(21)3%(12)2 
 U U Den personlige uddannelses- og jobplan(40041) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 228 Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473) 37%(84)45%(102)12%(27)6%(13)1%(2)0 
 3,8 2376 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142) 19%(451)47%(1118)26%(607)7%(171)1%(29)9 
 4,2 191 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952) 30%(57)57%(109)12%(23)1%(2)0%(0)0 
 4,1 180 Faglig skrivning(47671) 29%(53)56%(101)11%(19)4%(7)0%(0)0 
 U U Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien(40939) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 260 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem(40934) 11%(29)42%(109)33%(87)10%(27)3%(8)0 
 3,7 216 Fysisk genoptræning af borgere/patienter(47263) 20%(44)38%(83)32%(69)9%(19)0%(1)0 
 U U Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45784) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 662 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien(40938) 36%(238)45%(298)13%(85)5%(30)2%(11)1 
 4,1 674 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet(40596) 36%(246)45%(302)12%(83)5%(31)2%(12)2 
 3,7 1976 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven(40138) 16%(324)47%(919)28%(545)8%(160)1%(28)11 
 3,9 256 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955) 23%(58)56%(143)16%(40)3%(8)3%(7)0 
 4,0 181 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930) 27%(48)53%(96)12%(22)7%(13)1%(2)0 
 4,0 243 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929) 27%(65)50%(121)19%(45)3%(7)2%(5)1 
 U U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Klinisk observation, refleksion og handling(47733) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 432 Kliniske opgaver i almen praksis(48093) 28%(123)49%(211)19%(83)3%(12)1%(3)1 
 3,9 259 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet(40144) 29%(75)41%(105)27%(69)3%(8)1%(2)0 
 3,8 166 Kommunikation i teams(45366) 22%(37)44%(73)27%(44)6%(10)1%(2)1 
 U U Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 180 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977) 29%(53)56%(101)11%(19)4%(7)0%(0)0 
 4,1 574 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732) 33%(190)47%(270)14%(82)4%(23)2%(9)1 
 4,0 872 Magt og omsorg(44627) 29%(249)48%(419)16%(141)5%(46)2%(17)2 
 4,2 261 Medicinadministration(48101) 43%(111)39%(102)15%(38)3%(8)1%(2)0 
 3,8 807 Medicinadministration(42680) 18%(149)54%(432)21%(167)6%(47)1%(12)0 
 U U Medvirken til rehabilitering(40126) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 637 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258) 31%(199)50%(319)13%(83)5%(31)1%(5)1 
 U U Måltidet i pædagogisk arbejde(44800) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 2261 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede(40956) 16%(360)46%(1049)28%(640)8%(184)1%(28)10 
 3,8 1113 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859) 26%(288)44%(485)20%(225)9%(95)2%(20)8 
 U U Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 686 Omsorg for personer med demens(44327) 38%(260)49%(337)10%(68)2%(11)1%(10)3 
 4,0 181 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782) 27%(48)53%(96)12%(22)7%(13)1%(2)0 
 U U Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede(42669) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 676 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823) 30%(204)50%(339)15%(103)4%(25)1%(5)0 
 U U Personer med demens, sygdomskendskab(42673) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 204 Planlægning af pædagogiske aktiviteter(44431) 18%(36)47%(95)25%(51)8%(16)3%(6)1 
 U U Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats(42923) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 968 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851) 44%(423)44%(430)9%(91)1%(13)1%(11)1 
 U U Praktisk hjælp til ældre(42690) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektorienteret arbejde(45988) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektudvikling og gennemførelse(45987) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser(40145) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 181 Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999) 27%(48)53%(96)12%(22)7%(13)1%(2)0 
 U U Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(48040) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 342 Rehabilitering som arbejdsform(40125) 34%(115)42%(143)17%(58)6%(20)2%(6)0 
 U U Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud(40627) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet(47749) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 367 Samarbejde med pårørende(45602) 41%(151)38%(141)14%(51)4%(14)3%(10)2 
 4,0 201 Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933) 22%(44)58%(117)18%(36)2%(4)0%(0)0 
 4,1 454 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665) 36%(165)43%(194)14%(62)5%(21)3%(12)2 
 U U Seksualitet og handicappede(40937) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 216 Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127) 20%(44)38%(83)32%(69)9%(19)0%(1)0 
 U U Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 341 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874) 31%(107)52%(177)12%(40)4%(13)1%(4)0 
 U U Træning af borgere i eget hjem(47262) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 567 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902) 34%(192)46%(259)14%(81)5%(29)1%(6)0 
 U U Vejledning i forflytning(40935) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 227 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260) 36%(82)50%(114)10%(22)4%(9)0%(0)0 
 U U Videndeling og læring for medarbejdere(45369) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 454 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886) 36%(165)43%(194)14%(62)5%(21)3%(12)2 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(U)46%(U)19%(U)6%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.