Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 53 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Dæktyper (afbalancering og kontrol)(40923) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,5 22 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848) 50%(11)45%(10)5%(1)0%(0)0%(0)2 
 U U Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere(46541) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og feedback i administrativt arbejde(47297) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,5 28 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751) 57%(16)32%(9)11%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,5 26 Køreteknik ajourføring(42903) 54%(14)42%(11)4%(1)0%(0)0%(0)2 
 U U Lean Flow to Line for operatører(47371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean support i produktionen(47085) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personligt salg - kundens behov og løsninger(46472) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TQM for operatører i industrien.(42854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper(44672) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tegningsinformation og -fremstilling (47423) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udvikling og teknologi i transporterhvervene(45647) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Vejledning om personlig arbejdsplanlægning(40386) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Videndeling og læring for medarbejdere(45369) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,3 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 39%(U)53%(U)7%(U)1%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.