Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 35 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,5 17 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848) 53%(9)41%(7)6%(1)0%(0)0%(0)3 
 U U Fremtidens convenienceforbruger(47613) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og feedback i administrativt arbejde(47297) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 22 Kundeservice i administrative funktioner(47296) 5%(1)64%(14)23%(5)9%(2)0%(0)2 
 4,4 21 Køreteknik ajourføring(42903) 48%(10)48%(10)5%(1)0%(0)0%(0)3 
 U U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Mersalg i butikken(46128) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 20 Salgsplanlægning i Detailhandlen(40331) 5%(1)50%(10)45%(9)0%(0)0%(0)0 
 U U Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen(45925) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,2 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 42%(U)41%(U)16%(U)2%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.