Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
1564Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 381 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
8,2
(188)
9,3
(95)
8,9
(98)
8,7
(381)
 939 Kvægproduktion, ajourføring(45303)
8,3
(464)
8,5
(237)
8,1
(238)
8,3
(939)
 7.125 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
7,1
(3485)
8,3
(1813)
8,1
(1827)
7,7
(7125)
 238 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,2
(118)
8,5
(60)
8,8
(60)
8,4
(238)
 437 Produktionsstrategier i landbruget(44980)
7,8
(219)
7,3
(108)
7,8
(110)
7,7
(437)
 306 Sikkerhedseftersyn af teknik i jordbruget(47165)
8,1
(154)
8,5
(74)
7,9
(78)
8,1
(306)
 208 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
7,6
(97)
8,5
(56)
8,4
(55)
8,1
(208)
 2.407 Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus(40837)
6,8
(1176)
7,8
(612)
7,7
(619)
7,3
(2407)
 U Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget(47913)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,38,28,17,7
  Antal besvarelser(5901)(3055)(3085)(12041)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.