Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nord
550Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 414 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
9,2
(206)
9,6
(104)
8,9
(104)
9,2
(414)
 270 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
8,7
(130)
9,5
(70)
8,9
(70)
9,0
(270)
 333 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
9,1
(165)
9,9
(84)
9,7
(84)
9,4
(333)
 984 Omsorg for personer med demens(44327)
8,8
(489)
9,1
(248)
8,7
(247)
8,8
(984)
 356 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,6
(178)
7,6
(90)
7,4
(88)
8,1
(356)
 498 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
8,9
(247)
8,9
(125)
8,4
(126)
8,8
(498)
 U Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal(48390)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns motorik, sansning og bevægelse(44262)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Farmakologi i psykiatrien(48102)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårpleje, medvirken ved sårpleje(40878)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som netværksplejefamilie(47872)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet som familieplejer(47873)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,99,18,78,9
  Antal besvarelser(1415)(721)(719)(2855)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.