Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - DEKRA AMU Center Midtjylland ApS
 15 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 19 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466) 63%(12)16%(3)5%(1)0%(0)16%(3)0 
 U U Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 63%(U)16%(U)5%(U)0%(U)16%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.