Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Uddannelsescenter Holstebro
 348 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus(47706) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 64 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611) 38%(24)44%(28)16%(10)3%(2)0%(0)8 
 U U Almen fødevarehygiejne(45818) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af databaseprogrammets data(40751) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(47382) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(47381) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde(45140) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,6 75 Bønner og linser - grønne proteiner i sunde retter(46999) 68%(51)20%(15)12%(9)0%(0)0%(0)0 
 U U Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Danske tapas(48021) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Debitorstyring(45964) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Design og automatisering af regneark(44346) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 83 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848) 58%(48)25%(21)17%(14)0%(0)0%(0)6 
 4,2 64 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660) 38%(24)44%(28)16%(10)3%(2)0%(0)8 
 U U Effektiv anvendelse af tekstbehandling(40755) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Erhvervsproduktion af iscremer, parfait og sorbet(48036) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Europæiske brødtyper og produktudvikling(45609) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 79 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592) 44%(35)35%(28)16%(13)3%(2)1%(1)4 
 4,7 23 Godstransport med lastbil(47854) 65%(15)35%(8)0%(0)0%(0)0%(0)1 
 4,2 25 Håndtering af personoplysninger(48653) 48%(12)24%(6)28%(7)0%(0)0%(0)3 
 4,6 79 Kommunikation i teams(45366) 70%(55)19%(15)11%(9)0%(0)0%(0)0 
 U U Kommunikation og feedback i administrativt arbejde(47297) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation som ledelsesværktøj(47751) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering(46493) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konteringsinstrukser(45963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreditorstyring(45961) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,6 27 Kød som råvare i madproduktionen(48006) 74%(20)11%(3)11%(3)4%(1)0%(0)1 
 4,8 25 Køre- og hviletidsregler(44722) 80%(20)20%(5)0%(0)0%(0)0%(0)1 
 4,3 144 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466) 51%(73)32%(46)16%(23)1%(2)0%(0)13 
 U U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring med it(46939) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse af forandringsprocesser(43572) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse og samarbejde(47753) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens projektplanlægning(40593) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Manuel lagerstyring(46894) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderinvolvering i ledelse(47750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 19 Mobile kraner >30 tonsmeter(48646) 37%(7)42%(8)11%(2)0%(0)11%(2)1 
 U U Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Mødeledelse(47754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 25 Omlægning til økologisk madproduktion(47804) 32%(8)44%(11)20%(5)4%(1)0%(0)3 
 4,3 33 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175) 58%(19)24%(8)9%(3)6%(2)3%(1)3 
 U U Personbefordring med bus(40531) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Placering af resultat- og balancekonti(45965) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektledelse(40594) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Reducering af madspild(47988) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen(40007) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 34 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 68%(23)15%(5)12%(4)6%(2)0%(0)2 
 U U Sandwich og caféretter(48375) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 24 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259) 8%(2)58%(14)29%(7)4%(1)0%(0)0 
 U U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(47379) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 19 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter(48672) 37%(7)42%(8)11%(2)0%(0)11%(2)1 
 4,2 65 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065) 45%(29)31%(20)25%(16)0%(0)0%(0)6 
 U U Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 25 Værdibaserede arbejdspladser(45368) 32%(8)44%(11)20%(5)4%(1)0%(0)3 
 U U Årsafslutning af bogholderiet(40008) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årstiden grønt til retter med næring og smag(47730) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomiske styring af lageret(45958) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,3 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 53%(U)29%(U)14%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.