Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
1678Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  Mål   Læreren var god til at forklare Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde

 111 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
9,2
(56)
9,2
(55)
 222 Kvægproduktion, ajourføring(45303)
9,1
(111)
9,1
(111)
 1635 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
8,6
(821)
8,5
(814)
 50 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
8,2
(25)
7,9
(25)
 355 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,8
(178)
8,8
(177)
 594 Produktionsstrategier i landbruget(44980)
8,7
(297)
8,7
(297)
 190 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
9,2
(95)
9,2
(95)
 128 Svineproduktion, ajourføring(45302)
8,7
(64)
8,6
(64)
 U Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget(47913)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit8,78,7
 (Antal besvarelser)(1647)(1638)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.