Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
1224Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 422 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
9,0
(199)
9,2
(111)
9,2
(112)
9,1
(422)
 344 Kvægproduktion, ajourføring(45303)
8,2
(165)
8,9
(90)
8,7
(89)
8,5
(344)
 5.537 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
7,2
(2719)
8,6
(1406)
8,4
(1412)
7,8
(5537)
 192 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
8,1
(92)
8,1
(50)
8,5
(50)
8,2
(192)
 1.060 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,2
(520)
8,8
(269)
8,8
(271)
8,5
(1060)
 1.182 Produktionsstrategier i landbruget(44980)
8,3
(524)
8,6
(328)
8,6
(330)
8,5
(1182)
 513 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
8,2
(253)
9,4
(130)
9,3
(130)
8,8
(513)
 U Svineproduktion, ajourføring(45302)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget(47913)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,78,68,1
  Antal besvarelser(4472)(2384)(2394)(9250)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.