Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 333859 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 
 8,52141501Alle uddannelser 

 8,52141501Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
1678Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 Gns  N  MålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,1422Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(4)1%(4)3%(14)10%(44)48%(204)36%(152) 
 8,8840Kvægproduktion, ajourføring(45303)0%(0)0%(1)0%(1)0%(1)0%(2)3%(22)2%(16)5%(41)18%(153)45%(374)27%(229) 
 7,86424Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)3%(200)0%(31)1%(47)1%(70)1%(84)10%(636)4%(289)10%(639)20%(1286)22%(1438)27%(1704) 
 8,2192Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)2%(3)0%(0)0%(0)0%(0)2%(4)7%(13)4%(8)9%(17)26%(49)27%(52)24%(46) 
 8,51352Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)0%(6)0%(0)0%(4)0%(5)0%(6)3%(40)2%(28)8%(108)24%(327)39%(523)23%(305) 
 8,62198Produktionsstrategier i landbruget(44980)0%(3)0%(1)0%(1)0%(6)1%(18)4%(92)2%(42)7%(143)24%(536)39%(860)23%(496) 
 UUSikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget(47913)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,7751Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)1%(10)0%(0)0%(0)1%(4)0%(3)8%(58)4%(31)8%(62)12%(89)11%(79)55%(415) 
 8,5500Svineproduktion, ajourføring(45302)0%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)3%(16)2%(8)10%(50)31%(154)33%(165)21%(104) 

 
   
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.