Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
516Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 237 Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen(49086)
6,7
(117)
8,6
(60)
8,1
(60)
7,5
(237)
 224 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job(48050)
8,6
(112)
9,3
(56)
9,1
(56)
8,9
(224)
 231 El-introduktion for reparatører 2, relæteknik(49415)
4,9
(116)
6,5
(58)
6,4
(57)
5,7
(231)
 240 Håndtering af uheld og ulykker(49265)
8,0
(120)
9,0
(60)
9,1
(60)
8,5
(240)
 198 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
7,7
(98)
9,0
(50)
9,0
(50)
8,4
(198)
 252 Lean support i produktionen(47085)
7,0
(123)
8,7
(64)
8,0
(65)
7,7
(252)
 253 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)
6,5
(125)
8,3
(64)
7,9
(64)
7,3
(253)
 244 Systematisk problemløsning for operatører(43939)
6,8
(122)
8,5
(60)
7,9
(62)
7,5
(244)
 U Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding(44651)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik(44649)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U El-introduktion for maskinreparatører, el-lære(44648)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af pivot-tabeller(40754)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik(44647)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Robotbetjening for operatører(48905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U L-AUS, tavle- og installationsarbejde(44755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos(40107)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion(47280)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik(49416)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opstillinger og layout i tekst(47215)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I(40137)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejsning proces 135(44676)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indskrivning og formatering af mindre tekster(47217)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik og samarbejde(45097)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til statistik(41371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Design og automatisering af regneark(44346)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ledelse og samarbejde(47753)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mødeledelse(47754)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram(47212)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Projektstyring med IT-værktøj(40343)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-kants uleg plade/rør(40104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende el-lære for operatører - AC (48403)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding(49418)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gassvejsnning proces 311(44724)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/rør pr 135(40093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U El-introduktion for reparatører 1, el-lære(49399)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps rør alle pos(40091)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af pc på arbejdspladsen(45565)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow(47766)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,08,58,27,7
  Antal besvarelser(933)(472)(474)(1879)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.