Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
2681Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 312 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
8,8
(154)
9,6
(80)
9,2
(78)
9,1
(312)
 885 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(451)
8,7
(221)
8,5
(213)
8,2
(885)
 226 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,7
(112)
8,7
(58)
8,3
(56)
8,1
(226)
 274 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,8
(134)
9,1
(70)
8,7
(70)
8,4
(274)
 2.120 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
6,9
(1053)
8,8
(534)
8,3
(533)
7,7
(2120)
 1.010 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,4
(482)
9,2
(265)
9,2
(263)
8,8
(1010)
 999 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,4
(479)
9,4
(260)
9,3
(260)
8,9
(999)
 2.127 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
6,9
(1056)
8,8
(536)
8,3
(535)
7,7
(2127)
 500 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,7
(246)
8,9
(128)
8,5
(126)
8,2
(500)
 730 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
8,2
(365)
9,5
(183)
9,1
(182)
8,8
(730)
 503 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,0
(250)
8,9
(130)
8,6
(123)
8,4
(503)
 660 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(321)
8,2
(171)
7,6
(168)
7,9
(660)
 3.348 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,9
(1679)
8,8
(836)
8,5
(833)
8,3
(3348)
 951 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,4
(452)
9,3
(250)
9,2
(249)
8,9
(951)
 1.458 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,2
(722)
9,3
(370)
9,0
(366)
8,7
(1458)
 646 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,7
(311)
9,3
(167)
8,6
(168)
8,3
(646)
 454 Personbefordring med bus(40531)
7,4
(219)
8,3
(116)
7,6
(119)
7,7
(454)
 211 Rutebuschauffør(48903)
9,5
(103)
9,9
(54)
9,8
(54)
9,7
(211)
 271 Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
8,9
(132)
9,7
(69)
9,7
(70)
9,3
(271)
 2.627 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,1
(1302)
8,9
(664)
8,3
(661)
7,8
(2627)
 U Ajourføring for renovationschauffører(48625)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,79,08,68,3
  Antal besvarelser(10023)(5162)(5127)(20312)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.