Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
572Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 952 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
6,8
(471)
8,9
(241)
8,1
(240)
7,6
(952)
 952 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
6,8
(471)
8,9
(241)
8,1
(240)
7,6
(952)
 193 Godstransport med lastbil(47854)
8,2
(94)
8,7
(50)
8,6
(49)
8,4
(193)
 301 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,4
(151)
8,4
(77)
8,3
(73)
7,9
(301)
 175 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,1
(75)
9,4
(50)
8,7
(50)
8,6
(175)
 1.018 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,8
(504)
8,8
(258)
8,1
(256)
7,6
(1018)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,08,88,27,8
  Antal besvarelser(1766)(917)(908)(3591)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.